Jag är klar med att välja objekt
Arbetar ...
Accepterade objekt: